familjerattsadvokater.se

FamiljerättsadvokaternaDin guide till juridisk hjälp

Familjerättsadvokaterna är din pålitliga guide till juridisk hjälp inom familjerätt och många andra områden. Här kan du hitta advokatfirmor i Göteborg och Stockholm, samt en mängd andra resurser och tjänster som kan vara till nytta för dina juridiska behov. Vi erbjuder information och vägledning om olika juridiska områden, utbildningar, och mycket mer.

Vad är familjerätt?

Familjerätt är ett område inom juridiken som handlar om lagar och regler som styr familjerelaterade frågor och relationer. Det omfattar olika rättsliga aspekter av familjelivet och syftar till att reglera och skydda rättigheter och ansvar inom familjen.

Vad gör familjerätten?

Familjerätten, som är en gren inom det juridiska systemet, har flera viktiga uppgifter och funktioner för att hantera familjerelaterade frågor och konflikter. Nedan är några av de huvudsakliga saker som familjerätten gör:

Äktenskapsregistrering och upplösning

Familjerätten hanterar äktenskapsregistrering, inklusive utfärdande av äktenskapslicenser och genomförande av vigslar. Dessutom hanterar den även upplösning av äktenskap, inklusive ansökningar om skilsmässa eller separering.

Vårdnad och umgänge med barn

Familjerätten fastställer vårdnads- och umgängesarrangemang för barn när föräldrar separerar eller skiljer sig. Detta innefattar att fatta beslut om vem som ska ha vårdnad om barnet och hur umgänget ska regleras.

Underhåll för barn

Familjerätten bestämmer också beloppet och betalningarna för barnbidrag eller underhåll för barn, som är avsett att täcka kostnader för barnets uppfostran och välmående.

Adoption

Familjerätten hanterar adoptionsprocessen, inklusive godkännande av adoptivföräldrar och godkännande av adoptionen själv. Den säkerställer att adoptionen följer lagliga förfaranden och skyddar barnets rättigheter.

Förvaltning av förmögenhet

I vissa fall, särskilt när det gäller gifta par, hanterar familjerätten fördelningen av ägodelar och egendom om äktenskapet upplöses. Detta kan omfatta fastigheter, bankkonton, fordon och andra tillgångar.

Hantering av äktenskapsförord

Familjerätten kan också övervaka genomförandet av äktenskapsförord, som är juridiska avtal som reglerar förmögenhetsförhållandena mellan makar.

Skydd mot våld i nära relationer

Familjerätten kan erbjuda skydd och bevilja tillfälliga besöksförbud eller skyddsanordningar för personer som är utsatta för våld eller hot i nära relationer.

Rätt till representation och juridisk rådgivning

Familjerätten ger personer som är involverade i familjerättsliga tvister rätt till juridisk representation och rådgivning för att säkerställa att deras rättigheter och intressen skyddas.

Hitta advokatbyrå i Göteborg

Söker du efter en advokatbyrå i Göteborg? Om du behöver juridisk assistans eller rådgivning i Göteborg, finns det flera kvalificerade advokatbyråer som kan vara till hjälp med olika juridiska frågor. Här har vi samlat information om några välrenommerade advokatfirmor i Göteborg

Hitta advokatbyrå i Stockholm

Mannheimer Swartling advokatbyrå

Mannheimer Swartling advokatbyrå har en betydande och framstående ställning inom det juridiska fältet. Deras rykte är byggt på sin enastående kompetens och dedikation till att erbjuda professionell service av högsta kvalitet. Med en lång och framgångsrik historia har de etablerat sig som ledande inom juridisk rådgivning, både nationellt och internationellt.

Thomas Martinsson advokatbyrå

Thomas Martinsson advokatbyrå är en etablerad juridisk firma med en imponerande historik av juridiskt arbete. Grunden för företaget lades av advokat Thomas Martinsson, och sedan dess har byrån kontinuerligt upprätthållit sitt rykte som en pålitlig aktör inom juridiken.

Thomas Bodström advokatbyrå

Thomas Bodström advokatbyrå är en välkänd juridisk byrå som erbjuder omfattande juridiska tjänster för klienter i både Sverige och utomlands. Byrån grundades av den erfarna juristen och advokaten Thomas Bodström, som har en bred erfarenhet inom såväl juridik som politik.

Juridikutbildningar

Fastighetsjuridik

Att bli en fastighetsjurist blir allt mer attraktivt, och detta beror i huvudsak på den ökande efterfrågan inom fastighetsbranschen. Här kan du hitta utbildningsaktörer som erbjuder fastighetsjuridik-utbildning och får insikter i löner samt de vanligaste arbetsuppgifterna inom detta yrkesområde.

Hyresjuridik

Hyresjuridik är ett komplext område som kräver noggrannhet och en djup förståelse för lagar och regler som styr hyresförhållanden. Här delar vi med oss av tips på hyresjuridik-utbildning hos olika utbildningsanordnare. Oavsett om du är fastighetsförvaltare, hyresvärd eller bara vill öka din kunskap om hyresrättsliga frågor, finns det många kurser att välja mellan.

Kommersiell hyresjuridik

Inom kommersiell hyresjuridik är det av central betydelse att besitta kunskap och insikter om de juridiska aspekterna som rör uthyrning och förvaltning av kommersiella fastigheter. Få tips på flera utbildningar inom kommersiell hyresjuridik.

Entreprenadjuridik

Om du är intresserad av att gå en entreprenadjuridik-utbildning, är du på rätt ställe. Här finner du information om företag och utbildningsanordnare som erbjuder utbildningar inom området.